Budde Schou

Guldsponsor

I en tid, hvor graden af innovation er stærkt stigende, er beskyttelsen fra godt IP-håndværk vigtigere end nogensinde før. I Budde Schou pakker vi ikke vores ydelser ind i overflødigheder, men i kompromisløs og respekteret kompetence. Vi lever for vores kunder, og kun når vi lever os fuldkommen ind i vores kunders aktuelle situation, kan vi fungere som kundens første og sidste forsvarslinje i beskyttelsen af deres innovation og forretningsgrundlag. Vi er den aktuelle klassiker i patent- og varemærkebranchen.

Vores Ydelser
Konkurrentovervågning
Sikring af den bedst mulige markedsposition gennem konkurrentovervågning

Kommercialisering
Sikring af sine opfindelser, produktudviklinger og varemærker

IP Konflikt
Krænkelse af IP-rettigheder – og tilsvarende, hvorvidt disse rettigheder er gyldige

IP Strategi
Beskytte af virksomhedens aktiver gennem velvalgte IP-rettigheder

Domænenavne
Registrering af et domænenavn samt rettighederne og brugsretten hertil

Design
Beskyttelse og sikring af produkters udseende og formgivning

Varemærker
Ord, bogstaver, tal, logo, figurer eller en kombinationer af disse

Patent
Rådgivning og udarbejdelse af patentansøgninger

Hjemmeside: www.buddeschou.dk